Activitati

Înființare S.R.L.
Înființare persoană fizică autorizată(P.F.A.)
Înființare întreprindere individuală(I.I.)
Înființare firme studenți – facilități
Cesiune părți sociale
Deschidere/Autorizare/Radiere punct de lucru
Extindere obiect de activitate
Schimbare sediu social/punct de lucru
Suspendare temporară/Reluare a activității
Majorare capital social
Schimbare denumire firmă
Înființare asociație
Înființare fundație

0765 526 421