Contencios Administrativ și Fiscal

Contenciosul administrativ și fiscal este o ramură a dreptului care se concentrează pe litigiile dintre persoanele fizice sau juridice și autoritățile publice sau organizațiile fiscale. Acest domeniu acoperă disputele legate de impozite, taxe, contribuții sociale și actele administrative emise de instituțiile publice. În România, acest domeniu este reglementat de Codul de Procedură Fiscală și de alte legi și reglementări relevante.

Cum Putem Ajuta Clienții în Domeniul Contenciosului Administrativ și Fiscal:

  1. Contestații Fiscale: Avocații specializați pot ajuta clienții să conteste deciziile fiscale emise de autoritățile fiscale dacă acestea sunt considerate incorecte sau nedrepte. Ei pot reprezenta clienții în fața organelor fiscale și a instanțelor de judecată.

  2. Anularea Actelor Administrative: Avocații pot ajuta clienții să obțină anularea sau modificarea actelor administrative emise de instituțiile publice, dacă acestea sunt ilegale sau nelegitime.

  3. Refuzuri și Recursuri: Oferă asistență clienților în depunerea de cereri de revizuire sau recurs împotriva deciziilor administrative sau fiscale.

  4. Audituri Fiscale: Avocații pot reprezenta clienții în timpul auditurilor fiscale pentru a se asigura că acestea sunt efectuate în conformitate cu legea și că drepturile contribuabililor sunt protejate.

  5. Negocieri cu Autoritățile Fiscale: Pot negocia cu autoritățile fiscale pentru a ajunge la soluții amicale sau la acorduri de plată pentru a evita litigiile costisitoare.

  6. Reprezentare în Instanță: Avocații pot reprezenta clienții în fața instanțelor de judecată în cazurile de contencios administrativ și fiscal și pot susține cauza clienților în litigiile legate de aceste aspecte.

  7. Consultanță și Planificare Fiscală: Pot oferi consultanță fiscală și planificare fiscală pentru a ajuta clienții să-și optimizeze situația fiscală în conformitate cu legea.

  8. Asistență cu Executarea Hotărârilor: După obținerea hotărârilor favorabile, pot ajuta clienții cu procesul de executare a acestora pentru a obține recuperarea sumelor sau a drepturilor recunoscute.

Contenciosul administrativ și fiscal este un domeniu complex și în continuă schimbare, iar avocații specializați în acest domeniu trebuie să fie bine informați cu privire la legislația fiscală și procedurile de contencios administrativ din România. Ei pot ajuta clienții să-și protejeze drepturile și interesele în fața autorităților fiscale și administrative și în instanța de judecată, asigurându-se că aceștia beneficiază de o reprezentare legală eficientă și expertă.

Open chat
1
Scan the code
Buna ziua 👋
Cu ce va pot ajuta?